grandeur

 • 91grandeur à mesurer — matuojamasis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measurable quantity; measurand vok. meßbare Größe, f; Meßgröße, f rus. измеримая величина, f; измеряемая величина, f pranc. grandeur à mesurer, f; grandeur mesurable, f; mesurande …

  Automatikos terminų žodynas

 • 92grandeur d'origine — pradinis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. initial quantity; reference quantity vok. Originalgröße, f rus. исходная величина, f pranc. grandeur d origine, f; grandeur initiale, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 93grandeur initiale — pradinis dydis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. initial quantity; reference quantity vok. Originalgröße, f rus. исходная величина, f pranc. grandeur d origine, f; grandeur initiale, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 94grandeur d'influence — reguliuojamasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actuating variable vok. Steuergröße, f rus. регулируемая переменная, f pranc. grandeur d influence, f; grandeur réglante, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 95grandeur réglante — reguliuojamasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actuating variable vok. Steuergröße, f rus. регулируемая переменная, f pranc. grandeur d influence, f; grandeur réglante, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 96grandeur de retard — vėlinimo trukmės vertė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. retardation value vok. Verzögerungsgröße, f rus. величина задержки, f pranc. grandeur de retard, f; grandeur de retardation, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 97grandeur de retardation — vėlinimo trukmės vertė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. retardation value vok. Verzögerungsgröße, f rus. величина задержки, f pranc. grandeur de retard, f; grandeur de retardation, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 98grandeur de base — pagrindinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos vienas iš dydžių, pagal susitarimą laikomas funkciškai nepriklausomu nuo kitų dydžių. pavyzdys( iai) Dydžiai ilgis, masė ir laikas paprastai… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 99grandeur fondamentale — pagrindinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos vienas iš dydžių, pagal susitarimą laikomas funkciškai nepriklausomu nuo kitų dydžių. pavyzdys( iai) Dydžiai ilgis, masė ir laikas paprastai… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 100grandeur de dimension un — nedimensinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio dimensijos formulėje pagrindinių dydžių dimensijų laipsnio rodikliai lygūs nuliui. pavyzdys( iai) Santykinė ilginė deformacija, trinties faktorius, Macho… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas